Mašinsko krečenje

 

 

MAŠINSKO KREČENJE

Nanošenje se može vršiti četkom, valjkom, kompresorom ili mašinom za krečenje u zavisnosti od vrste boje i tehnike koje se radi. Nanošenje boje se radi u jednom, dva ili tri sloja. Boje mogu biti poludisperzija, disperzija i akrilne boje i za svku od tih  mora se pripremiti zid.

Mašinsko krečenje
Mašinsko krečenje stana
065/223-5923

Najčešće boje koje se koriste u novoizgrađenim objektima su poludisperzija i disperzija i za njih se zidovi  u dva sloja gletuju, mašinski šmirglaju i kreče. Vremenom se na tržištu pojavljuju novi proizvođači boja sa novim sastavima po zahtevu tržišta i većeg kvaliteta, tako imamo disperzione i akrilne boje koje su lepše, većeg dijapazona boja i tonova, mogućnost održavanja mokrog i suvog brisanja zidova, raznih efekata koje boje podražavaju i slično. Za takve boje se i zidovi moraju detaljnije pripremiti jer su neke od njih dosta tanje od  poludisperzije, zidovi se gletuju i do tri puta , šmirglaju se sa finom šmirglom pod jakim svetlom uz pomoć  reflektora pa se nanosi prajmer ( podloga ) pre nanošenja boje i samim tim posao je dosta zahtevniji i veći tako da je cena izvođenja radova veća nego kod klasičnog moleraja.

Prednost mašinskog krečenja neuporedivo kvalitetnija i dosta lepša tekstura zida ( filma boje ) a poslovi se završavaju dosta kraćem roku sa manje ljudi a kvalitet podignut na najviši nivo. Posedujemo profesionalne WAGNER mašine za molerske radove  koje imaju veliki učinak. Mogućnost rada sa svim vrstama molerskih materijala u tečnom stanju.

Profi našinsko krečenje
Mašisko krečenje bojenje

Svet boja © 2023.