KVALITET USLUGE

Odlikuje nas bogato iskustvo i mlad kadar koji je osposobljen da vam pruži sve novine u oblasti Molersko dekorativnih radova , najsavremenije dekoracije najnovijim materijalima: Stuco marmo, Stucco Veneziano, Travertino, Arabesque, Afrika, Dune, Sabula, Arteko, Antika , Etnika, Polistof, Valrenna, Metropolis, Rafaello, kao razne imitacije starih zidova , kamena kože (krokodilska, zmijska …).

Kompletan program : Bringola, Oicos, Valpaint, San Marco, Ivas, Nova Kolor

Garantujemo visok kvalitet radova u dogovorenom  roku. 

Posedujemo sertifikat za izvođenje molersko dekorativnih radova:

Svet boja © 2020.